Eneraudit

Data de publicació: 11/05/2011

Aspectes legals

Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina web amb URL http://www.eneraudit.net, amb domicili social a Manlleu, a l'av. de Roma 252-254, amb CIF A-58.635.269, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10.667, foli 9, full B-158.397, inscripció vuitena, a disposició dels usuaris d’Internet. Per a qualsevol consulta o proposta, podeu contactar amb les nostres oficines.

Condicions generals d’ús

L’accés a aquesta pàgina és restringit per un usuari i contrasenya proporcionats prèviament per LAVOLA 1981 SA i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals d’ús, vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu atentament. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions, haurà d’abstenir-se d’utilitzar i operar per mitjà d’aquest portal.

Aquesta pàgina es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l’Estat espanyol i hi queden sotmesos tant els usuaris nacionals com estrangers.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les condicions següents:

  • Que el seu ús sigui compatible amb la finalitat de la web.
  • Que només es realitzin amb l’ànim d’obtenir informació per a ús personal i privat. Es prohibeix de manera expressa utilitzar-los amb finalitat comercial o per a distribució, comunicació publica, transformació o descompilació.
  • Que cap dels continguts de la web siguin modificats.
  • Que cap gràfic, icona o imatge disponibles a la web siguin utilitzats, copiats o distribuïts separadament del text o la resta de les imatges que els acompanyin.

Responsabilitats

En posar a disposició dels usuaris aquesta pàgina web volem oferir tota una sèrie de serveis i continguts de qualitat, amb la màxima diligència en prestar-los i en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin perjudicar el sistema informàtic, documents i fitxers de l’usuari.

LAVOLA 1981, SA no es fa responsable dels resultats obtinguts durant la utilització de les eines que ofereix aquesta pàgina web. La informació i resultats proporcionats en aquesta web són orientatius i en cap cas es poden fer servir amb finalitats comercials o legals.

Ús indegut

L’ús no autoritzat i la revenda de la informació continguda en la web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de LAVOLA 1981, SA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Protecció de dades

LAVOLA 1981, SA informa que compleix tots els requisits de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa que la desenvolupa; de la mateixa manera utilitzarà, d’acord amb la llei i sota les seves finalitats, aquelles dades que l’usuari pot introduir en les visites que realitzi a aquesta web. Tanmateix podreu exercir els drets que aquesta normativa dóna a l’usuari.

Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, LAVOLA 1981, SA i l’usuari de la pàgina web se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Vic i renuncien de manera expressa a qualsevol altre fur existent.

lavola